Küçük ve Büyümekte Olan İşletmelere Vergi Düzenlemesi Getirilecek

ufrsKüçük ve büyümekte olan işletmelere yeni vergi düzenlemesi getirilecek. ‘Tasarısı biten ve çıkacak olan vergi düzenlemesi ile küçük ve büyümekte olan işletmeler için çok güvenli bir yasa olacak.’ Türk ekonomisinin kaptanı olan KOBİ’lerin ödemelerinde büyük sıkıntılar ve sorunlar yaşadığı zamanda gündeme gelen vergi düzenlemesinin “emniyet kemeri” olduğunu belirten yetkililer, vergilerini düzenli olarak ödeyen KOBİ’ler için de “adaletli vergi sistemi’nin” uygulanması gerektiğini söyledi.    

Kıdem Tazminatı Nasıl Alabilirsiniz

Kimi zaman fona dönüştürme hazırlıklarıyla gündeme gelen kıdem tazminatında hala eski uygulama devam ediyor. Peki, hemen hemen tüm işçileri alakadar bu önemli hak konusunda önemli noktalardan haberdar mıyız?

Emlak Vergisinde Ücret Geri Alınabilir

Emlak vergisinde tek mesken sahibi olanlar için muafiyet uygulaması mevcut. Bu haktan haberdar olmayıp ödemeye devam eden vatandaşların son 5 yıllık yatırılan paralarını geri almaları mümkün.

İşçi Dosyasına Dokunan Yanar

Kişisel bilgilerin kullanılması en çok iş hayatında mevzubahis. Çalışanın kişisel bilgilerini işin gerektirdiği durumlar haricinde kullanan, kaydeden ya da zamanında imha etmeyen işveren, kanuna göre 3 yıla kadar hapis cezası alabiliyor.

İşçi Özlük Dosyasında Neler Olmalı

Son günlerde kişisel verilerin korunmasına dair yapılan yasal düzenlemelerle birlikte özlük dosyasının ve bu anlamda özlük dosyasındaki bilgi ve belgelerin muhafazası önem kazanmıştır.

Çok Çalışıyoruz

Dünyada en çok mesai yapan ülkeler sıralamasında ilk sıradayız. OECD verilerine göre, haftada 50 saatten fazla çalışanların oranı Türkiye’de %41. Türkiye’nin, %29 ile Meksika ve %17 ile İsrail peşinden geliyor.

Erken-Geç Doğumlarında Doğum İzni

Bilindiği gibi yasa koyucu bayan memurların görevlerine devam etmesinin sağlık sebebiyle imkânsız olduğu ya da istirahatin hayati öneminin olduğu dönemleri insani açıdan değerlendirmiş ve aylıklı doğum iznini öngörmüş durumda. Belli bir takvimi bulunan doğum olayında zaman zaman erken-geç ya da ölü doğum gibi olaylar olabiliyor. Bugün de bu tür olağan dışı durumların aylıklı doğum iznini nasıl etkileyeceğini DPB’nin konuya dair Tebliği aracılığıyla açıklayalım istedik.

5 Yıl Alınmayan Borç Silinecek

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi’nin yayımlamış olduğu yeni tebliğle tahsil edilmeyen kamu alacakları için zaman aşımı süresinin 5 yıl olmasına karar verildi. Bu süre toplamınca ödenmeyen tüm borçlar silinecek

Emekli Maaşınızı Çalışırken Artırın

Çalışanların emekli oldukları zaman alacakları aylıkları çalıştıkları zaman süresince şahısları adına bildirilen prim miktarı belirliyor. SGK burada esas kazancı göz önünde bulundurduğundan, çalışanın bildirilen kazancı ne kadar çoksa, o kişi o kadar yüksek yaşlılık aylığı alıyor. Bu nedenle çalışanların bütün kazançlarının SGK’ya tam olarak bildirilmesi büyük önem arz ediyor.

Kimler Çifte Emekli Olabilir

Yaygın bir alan olan sosyal güvenlikteki kavram kargaşasına takılı kalmayınız diye öncelik kavramları açmakta fayda var. Asıl adı yaşlılık aylığı olan ve galat olarak emekli aylığı denilen aylık aslen bir sigortalının kendi çalışmaları yada sigortalılıklarından dolayı direkt kendisine bağlanan aylık oluyor.