2017 yılında uygulanacak kıdem tazminatı

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 27998389-010.06.02- 66
Tarih: 03.01.2017
Konu : Mali ve Sosyal Haklar

GENELGE
1- Bilindiği üzere, 23/8/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında,
” (5) Maliye Bakanlığı, 8 inci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 7 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 8 inci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur. ”
hükmü yer almaktadır.
Buna göre, 01/01/2017-30/06/2017 döneminde geçerli olmak üzere;

Neden Ön Muhasebe Programı ?

2-ppMuhasebe Nedir;

Muhasebe sisteminde bulunan iki tür kayıt yöntemi vardır. ”Tek taraflı kayıt sistemi: Mali olayların bir yönünün muhasebe kayıtlarına aktaran muhasebe kayıt sistemidir. Tek taraflı kayıtı 2. sınıf işletmeler tutar. Çift taraflı kayıt sistemi: İşletmenin yapmış olduğu mali olayların iki yönden de kayıt alındığı muhasebe kayıt sistemidir. Çift taraflı kayıtı 1. sınıf işletmeler tutmaktadır.

YENİ YIL İLE BİRLİKTE HAZIRLANAN VERGİ DÜZENLEMESİDE GELİYOR

6683_1-1500-x-1050Yetkililer, alacakların yapılandırılması için hazırlanan kanun dâhilinde 1.7 Milyon yükümlü’ nün yeniden düzenlenmesi,

SGK İndirimi İçin Erken Başvuru Şartı

58122cd4c03c0e0a24fa12b4Vergi afları için hazırlanan yasa yürürlüğe girdi. İlgili kurumlar aftan yararlanmak isteyen vatandaşların başvurularını almaya başladı. Vatandaşların af başvurusu yaparak biriken prim borçları azaltılırken de bundan sonra ödenecek olan primlerin miktarında indirim alabilmektedir.

Vergi Sisteminde “Ceza Oranlarını İndirecek” Düzenleme Hazırlanıyor

s-219a9d0df39bad9508d84d4c35679188edfed60d Hükümet, vergi sisteminde köklü değişikliklere gidiyor. Yetkililerin yaptığı açıklama ile vergide yapılacak olan değişiklikler şu şekilde; Geriye dönük inceleme 3 yıla düşecek, bildirim ile değil davet sistemine geçilecek, incelemeler internet üzerinden online takip edilecek.

Patronların Matrah Artırım Sebepleri !

 

Typing  numbers for income tax return with pen and calculator

1.Madde: Yükümlü olmadığınız ancak  çeşitli nedenlerle gelir elde eden kişilerin durumu

2011-2015 yılları arasında sağlanan kazançlarınız var fakat çeşitli  nedenlerle belirtmemiş iseniz Yasa içerisinde yer alan maddeler gereğince kazanç artırıma olanağınız vardır. Çok düşük bir ödemeyle kendinizi bu konudan muaf edebilme ve riskten kurtulma imkânı  geldi.

Ortaklara Kötü Haber ! Sermaye Taahhüt Borçlarına Haciz Geliyor

fethiye-muhasebe-11İcra ve İflas Kanunun’da belirtilen durumlar gereğince borçlu değil iseniz ticari işlerde bulunduğunuz kişilerin eğer size ait olan veya size ait olabilecek tüm alacaklarına haciz konulabilecektir.

Küçük ve Büyümekte Olan İşletmelere Vergi Düzenlemesi Getirilecek

ufrsKüçük ve büyümekte olan işletmelere yeni vergi düzenlemesi geliyor. Yapımında sona gelinen ve yasalaşacak olan vergi düzenlemesi ile KOBİ’ler için çok güvenli  bir yasa olacak. Türk ekonomisinin kaptanı olan KOBİ’lerin ödemelerini yaparken büyük sıkıntılar ve sorunlar yaşadığı zamanlarda gündeme gelen vergi düzenlemesinin “güvenlik önlemi” olduğunu belirten yetkililer, vergilerini düzenli olarak ödeyen KOBİ’ler için de “adaletli vergi sistemi’nin” uygulanması gerektiğini belirtti.     

Kıdem Tazminatı Nasıl Alabilirsiniz ?

Kimi zaman fona dönüştürme hazırlıklarıyla gündeme gelen kıdem tazminatında hala eski uygulama devam ediyor. Peki, hemen hemen tüm işçileri alakadar bu önemli hak konusunda önemli noktalardan haberdar mıyız?

Emlak Vergisinde Ücret Geri Alınabilir

Emlak vergisinde tek mesken sahibi olanlar için muafiyet uygulaması mevcut. Bu haktan haberdar olmayıp ödemeye devam eden vatandaşların son 5 yıllık yatırılan paralarını geri almaları mümkün.